General corrosion

Rate this post

General corrosion là gì?

General corrosion có nghĩa là Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt

General corrosion có nghĩa là Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt Tiếng Anh là gì?

Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt Tiếng Anh có nghĩa là General corrosion.

Ý nghĩa – Giải thích

General corrosion nghĩa là Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt..

Đây là cách dùng General corrosion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô General corrosion là gì? (hay giải thích Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa General corrosion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng General corrosion / Sự ăn mòn toàn bộ bề mặt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề General corrosion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về General corrosion .

Read More:   ねんきん tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button