Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?

Rate this post

Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?

Giám đốc Học viện tiếng Anh có nghĩa là President of Academy

Giám đốc Học viện tiếng Anh có nghĩa là President of Academy
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

President of Academy Tiếng Anh là gì?

President of Academy Tiếng Anh có nghĩa là Giám đốc Học viện tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Giám đốc Học viện tiếng Anh nghĩa là President of Academy.

Đây là cách dùng Giám đốc Học viện tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì? (hay giải thích President of Academy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Giám đốc Học viện tiếng Anh / President of Academy. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Giám đốc Học viện tiếng Anh là gì?.

Read More:   Auxiliary blower motor relay
Back to top button