Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?

Rate this post

Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?

Giám đốc Trung tâm tiếng Anh có nghĩa là Director of Centre

Giám đốc Trung tâm tiếng Anh có nghĩa là Director of Centre
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Director of Centre Tiếng Anh là gì?

Director of Centre Tiếng Anh có nghĩa là Giám đốc Trung tâm tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Giám đốc Trung tâm tiếng Anh nghĩa là Director of Centre.

Đây là cách dùng Giám đốc Trung tâm tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? (hay giải thích Director of Centre nghĩa là gì?) . Định nghĩa Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Giám đốc Trung tâm tiếng Anh / Director of Centre. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Giám đốc Trung tâm tiếng Anh là gì?.

Read More:   Anodizing bath or tank
Check Also
Close
Back to top button