Glasses pocket

Rate this post

Glasses pocket là gì?

Glasses pocket có nghĩa là (n) Bao kính, hộp kính

Glasses pocket có nghĩa là (n) Bao kính, hộp kính
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Bao kính, hộp kính Tiếng Anh là gì?

(n) Bao kính, hộp kính Tiếng Anh có nghĩa là Glasses pocket.

Ý nghĩa – Giải thích

Glasses pocket nghĩa là (n) Bao kính, hộp kính.

Đây là cách dùng Glasses pocket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Glasses pocket là gì? (hay giải thích (n) Bao kính, hộp kính nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glasses pocket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glasses pocket / (n) Bao kính, hộp kính. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Glasses pocket mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Glasses pocket .

Read More:   Retainer spring tool
Back to top button