Glow time

Rate this post

Glow time là gì?

Glow time có nghĩa là Thời gian xông trước

Glow time có nghĩa là Thời gian xông trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thời gian xông trước Tiếng Anh là gì?

Thời gian xông trước Tiếng Anh có nghĩa là Glow time.

Ý nghĩa – Giải thích

Glow time nghĩa là Thời gian xông trước..

Đây là cách dùng Glow time. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Glow time là gì? (hay giải thích Thời gian xông trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Glow time là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Glow time / Thời gian xông trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Glow time mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Glow time .

Read More:   Longitudinal girder or member
Check Also
Close
Back to top button