Gỗ Lim

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Gỗ Lim là gì?

Gỗ Lim có nghĩa là  Iron-wood (Tali)

Gỗ Lim có nghĩa là  Iron-wood (Tali)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

 Iron-wood (Tali) Tiếng Anh là gì?

 Iron-wood (Tali) Tiếng Anh có nghĩa là Gỗ Lim.

Ý nghĩa – Giải thích

Gỗ Lim nghĩa là  Iron-wood (Tali).

Đây là cách dùng Gỗ Lim. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ Gỗ Lim là gì? (hay giải thích  Iron-wood (Tali) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Gỗ Lim là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Gỗ Lim /  Iron-wood (Tali). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Gỗ Lim mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Gỗ Lim .

Read More:   汕管支线 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button