Grade

Rate this post

Grade là gì?

Grade có nghĩa là Độ thô của giấy nhám

Grade có nghĩa là Độ thô của giấy nhám.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Độ thô của giấy nhám Tiếng Anh là gì?

Độ thô của giấy nhám Tiếng Anh có nghĩa là Grade.

Ý nghĩa – Giải thích

Grade nghĩa là Độ thô của giấy nhám..

Đây là cách dùng Grade. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Grade là gì? (hay giải thích Độ thô của giấy nhám. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Grade là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Grade / Độ thô của giấy nhám.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Grade mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Grade .

Read More:   appendix
Check Also
Close
Back to top button