Graphic equalizer

Rate this post

Graphic equalizer là gì?

Graphic equalizer có nghĩa là Nút chỉnh tần số âm thanh

Graphic equalizer có nghĩa là Nút chỉnh tần số âm thanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nút chỉnh tần số âm thanh Tiếng Anh là gì?

Nút chỉnh tần số âm thanh Tiếng Anh có nghĩa là Graphic equalizer.

Ý nghĩa – Giải thích

Graphic equalizer nghĩa là Nút chỉnh tần số âm thanh..

Đây là cách dùng Graphic equalizer. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Graphic equalizer là gì? (hay giải thích Nút chỉnh tần số âm thanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Graphic equalizer là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Graphic equalizer / Nút chỉnh tần số âm thanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Graphic equalizer mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Graphic equalizer .

Read More:   Sandblasting
Check Also
Close
Back to top button