Hall-effect switch

Rate this post

Hall-effect switch là gì?

Hall-effect switch có nghĩa là Công tắc hiệu ứng Hall

Hall-effect switch có nghĩa là Công tắc hiệu ứng Hall.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tắc hiệu ứng Hall Tiếng Anh là gì?

Công tắc hiệu ứng Hall Tiếng Anh có nghĩa là Hall-effect switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Hall-effect switch nghĩa là Công tắc hiệu ứng Hall..

Đây là cách dùng Hall-effect switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hall-effect switch là gì? (hay giải thích Công tắc hiệu ứng Hall. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hall-effect switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hall-effect switch / Công tắc hiệu ứng Hall.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hall-effect switch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hall-effect switch .

Read More:   咽炎 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button