Headlamp check

Rate this post

Headlamp check là gì?

Headlamp check có nghĩa là Kiểm tra đèn đầu

Headlamp check có nghĩa là Kiểm tra đèn đầu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra đèn đầu Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra đèn đầu Tiếng Anh có nghĩa là Headlamp check.

Ý nghĩa – Giải thích

Headlamp check nghĩa là Kiểm tra đèn đầu..

Đây là cách dùng Headlamp check. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Headlamp check là gì? (hay giải thích Kiểm tra đèn đầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Headlamp check là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Headlamp check / Kiểm tra đèn đầu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Headlamp check mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Headlamp check .

Read More:   時計の針(はり) tiếng nhật là gì?
Back to top button