Heat soak

Rate this post

Heat soak là gì?

Heat soak có nghĩa là Nhiệt làm bốc hơi xăng

Heat soak có nghĩa là Nhiệt làm bốc hơi xăng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nhiệt làm bốc hơi xăng Tiếng Anh là gì?

Nhiệt làm bốc hơi xăng Tiếng Anh có nghĩa là Heat soak.

Ý nghĩa – Giải thích

Heat soak nghĩa là Nhiệt làm bốc hơi xăng..

Đây là cách dùng Heat soak. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Heat soak là gì? (hay giải thích Nhiệt làm bốc hơi xăng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heat soak là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heat soak / Nhiệt làm bốc hơi xăng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Heat soak mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Heat soak .

Read More:   销钉 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button