Heated rear seat module

Rate this post

Heated rear seat module là gì?

Heated rear seat module có nghĩa là Bộ xông ghế sau

Heated rear seat module có nghĩa là Bộ xông ghế sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ xông ghế sau Tiếng Anh là gì?

Bộ xông ghế sau Tiếng Anh có nghĩa là Heated rear seat module.

Ý nghĩa – Giải thích

Heated rear seat module nghĩa là Bộ xông ghế sau..

Đây là cách dùng Heated rear seat module. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Heated rear seat module là gì? (hay giải thích Bộ xông ghế sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heated rear seat module là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heated rear seat module / Bộ xông ghế sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Heated rear seat module mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Heated rear seat module .

Read More:   Key industry
Back to top button