Heating unit, heat emitter

Rate this post

Heating unit, heat emitter là gì?

Heating unit, heat emitter có nghĩa là Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện

Heating unit, heat emitter có nghĩa là Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện Tiếng Anh là gì?

Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện Tiếng Anh có nghĩa là Heating unit, heat emitter.

Ý nghĩa – Giải thích

Heating unit, heat emitter nghĩa là Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện.

Đây là cách dùng Heating unit, heat emitter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Heating unit, heat emitter là gì? (hay giải thích Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Heating unit, heat emitter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Heating unit, heat emitter / Thiết bị phát nhiệt, chẳng hạn như một lò sưởi điện. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Air conditioning clutch

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Heating unit, heat emitter mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Heating unit, heat emitter .

Back to top button