Helical teeth

Rate this post

Helical teeth là gì?

Helical teeth có nghĩa là Răng cong

Helical teeth có nghĩa là Răng cong.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Răng cong Tiếng Anh là gì?

Răng cong Tiếng Anh có nghĩa là Helical teeth.

Ý nghĩa – Giải thích

Helical teeth nghĩa là Răng cong..

Đây là cách dùng Helical teeth. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Helical teeth là gì? (hay giải thích Răng cong. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Helical teeth là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Helical teeth / Răng cong.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Helical teeth mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Helical teeth .

Read More:   Convection
Back to top button