Hexagon bit or hex bit

Rate this post

Hexagon bit or hex bit là gì?

Hexagon bit or hex bit có nghĩa là Mỏ chìa khóa sáu cạnh

Hexagon bit or hex bit có nghĩa là Mỏ chìa khóa sáu cạnh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Mỏ chìa khóa sáu cạnh Tiếng Anh là gì?

Mỏ chìa khóa sáu cạnh Tiếng Anh có nghĩa là Hexagon bit or hex bit.

Ý nghĩa – Giải thích

Hexagon bit or hex bit nghĩa là Mỏ chìa khóa sáu cạnh..

Đây là cách dùng Hexagon bit or hex bit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hexagon bit or hex bit là gì? (hay giải thích Mỏ chìa khóa sáu cạnh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hexagon bit or hex bit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hexagon bit or hex bit / Mỏ chìa khóa sáu cạnh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hexagon bit or hex bit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hexagon bit or hex bit.

Read More:   Combination pliers
Check Also
Close
Back to top button