High speed steel (n)

Rate this post

High speed steel (n) là gì?

High speed steel (n) có nghĩa là thép gió

High speed steel (n) có nghĩa là thép gió
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Gỗ.

thép gió Tiếng Anh là gì?

thép gió Tiếng Anh có nghĩa là High speed steel (n).

Ý nghĩa – Giải thích

High speed steel (n) nghĩa là thép gió.

Đây là cách dùng High speed steel (n). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Gỗ High speed steel (n) là gì? (hay giải thích thép gió nghĩa là gì?) . Định nghĩa High speed steel (n) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng High speed steel (n) / thép gió. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề High speed steel (n) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về High speed steel (n) .

Read More:   Boa
Check Also
Close
Back to top button