Hopper feeder

Rate this post

Hopper feeder là gì?

Hopper feeder có nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi

Hopper feeder có nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy trộn đưa xơ sợi Tiếng Anh là gì?

(n) Máy trộn đưa xơ sợi Tiếng Anh có nghĩa là Hopper feeder.

Ý nghĩa – Giải thích

Hopper feeder nghĩa là (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động..

Đây là cách dùng Hopper feeder. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Hopper feeder là gì? (hay giải thích (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hopper feeder là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hopper feeder / (n) Máy trộn đưa xơ sợi.
– Automatic hopper feeder: Máy trộn đưa xơ tự động.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   ち ょ う え き tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hopper feeder mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hopper feeder .

Check Also
Close
Back to top button