Humidity

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Humidity là gì?

Humidity có nghĩa là (n) Độ ẩm

Humidity có nghĩa là (n) Độ ẩm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Độ ẩm Tiếng Anh là gì?

(n) Độ ẩm Tiếng Anh có nghĩa là Humidity.

Ý nghĩa – Giải thích

Humidity nghĩa là (n) Độ ẩm.

Đây là cách dùng Humidity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Humidity là gì? (hay giải thích (n) Độ ẩm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Humidity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Humidity / (n) Độ ẩm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Humidity mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Humidity .

Read More:   숨이 다쁘다 tiếng hàn là gì?
Check Also
Close
Back to top button