Hybrid

Rate this post

Hybrid là gì?

Hybrid có nghĩa là sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền

Hybrid có nghĩa là sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền Tiếng Anh là gì?

sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền Tiếng Anh có nghĩa là Hybrid.

Ý nghĩa – Giải thích

Hybrid nghĩa là sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền.

Đây là cách dùng Hybrid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Hybrid là gì? (hay giải thích sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hybrid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hybrid / sản phẩm của một cặp lai giữa những bố mẹ khác nhau về di truyền. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Triangulation

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hybrid mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hybrid .

Check Also
Close
Back to top button