Hydraulic pressure unit

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Hydraulic pressure unit là gì?

Hydraulic pressure unit có nghĩa là Cụm áp suất thủy lực

Hydraulic pressure unit có nghĩa là Cụm áp suất thủy lực.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cụm áp suất thủy lực Tiếng Anh là gì?

Cụm áp suất thủy lực Tiếng Anh có nghĩa là Hydraulic pressure unit.

Ý nghĩa – Giải thích

Hydraulic pressure unit nghĩa là Cụm áp suất thủy lực..

Đây là cách dùng Hydraulic pressure unit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Hydraulic pressure unit là gì? (hay giải thích Cụm áp suất thủy lực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Hydraulic pressure unit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Hydraulic pressure unit / Cụm áp suất thủy lực.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Hydraulic pressure unit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Hydraulic pressure unit .

Read More:   Deferred annunity
Check Also
Close
Back to top button