Idler pulley

Rate this post

Idler pulley là gì?

Idler pulley có nghĩa là Puli tăng đai tự động

Idler pulley có nghĩa là Puli tăng đai tự động.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Puli tăng đai tự động Tiếng Anh là gì?

Puli tăng đai tự động Tiếng Anh có nghĩa là Idler pulley.

Ý nghĩa – Giải thích

Idler pulley nghĩa là Puli tăng đai tự động..

Đây là cách dùng Idler pulley. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Idler pulley là gì? (hay giải thích Puli tăng đai tự động. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Idler pulley là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Idler pulley / Puli tăng đai tự động.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Idler pulley mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Idler pulley .

Read More:   Machine attendant
Check Also
Close
  • Loom
Back to top button