Imitation antique leather

Rate this post

Imitation antique leather là gì?

Imitation antique leather có nghĩa là (n) Giả da

Imitation antique leather có nghĩa là (n) Giả da
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Giả da Tiếng Anh là gì?

(n) Giả da Tiếng Anh có nghĩa là Imitation antique leather.

Ý nghĩa – Giải thích

Imitation antique leather nghĩa là (n) Giả da.

Đây là cách dùng Imitation antique leather. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Imitation antique leather là gì? (hay giải thích (n) Giả da nghĩa là gì?) . Định nghĩa Imitation antique leather là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Imitation antique leather / (n) Giả da. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Imitation antique leather mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Imitation antique leather .

Read More:   軽率(けいそつ) tiếng nhật là gì?
Back to top button