Imprest systems

Rate this post

Imprest systems là gì?

Imprest systems có nghĩa là Chế độ tạm ứng

Imprest systems có nghĩa là Chế độ tạm ứng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Chế độ tạm ứng Tiếng Anh là gì?

Chế độ tạm ứng Tiếng Anh có nghĩa là Imprest systems.

Ý nghĩa – Giải thích

Imprest systems nghĩa là Chế độ tạm ứng.

Đây là cách dùng Imprest systems. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Imprest systems là gì? (hay giải thích Chế độ tạm ứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Imprest systems là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Imprest systems / Chế độ tạm ứng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Imprest systems mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Imprest systems .

Read More:   Convertible top compartment lid striker adjustment
Check Also
Close
Back to top button