in the doghouse Tiếng Anh là gì?

Rate this post

in the doghouse Tiếng Anh là gì?

in the doghouse Tiếng Anh có nghĩa là Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối

in the doghouse Tiếng Anh có nghĩa là Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối Tiếng Anh là gì?

Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối Tiếng Anh có nghĩa là in the doghouse Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

in the doghouse Tiếng Anh nghĩa là Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng in the doghouse Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ in the doghouse Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa in the doghouse Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng in the doghouse Tiếng Anh / Bất bình hoặc không ưa, gặp rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   奶油面包 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề in the doghouse Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về in the doghouse Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button