Increased quantity

Rate this post

Increased quantity là gì?

Increased quantity có nghĩa là (n) Số lượng tăng thêm

Increased quantity có nghĩa là (n) Số lượng tăng thêm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Số lượng tăng thêm Tiếng Anh là gì?

(n) Số lượng tăng thêm Tiếng Anh có nghĩa là Increased quantity.

Ý nghĩa – Giải thích

Increased quantity nghĩa là (n) Số lượng tăng thêm.

Đây là cách dùng Increased quantity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Increased quantity là gì? (hay giải thích (n) Số lượng tăng thêm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Increased quantity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Increased quantity / (n) Số lượng tăng thêm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Increased quantity mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Increased quantity .

Read More:   Clothes
Check Also
Close
Back to top button