Instrument panel center finish panel

Rate this post

Instrument panel center finish panel là gì?

Instrument panel center finish panel có nghĩa là Tấm ốp bên ngoài bảng tableau

Instrument panel center finish panel có nghĩa là Tấm ốp bên ngoài bảng tableau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp bên ngoài bảng tableau Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp bên ngoài bảng tableau Tiếng Anh có nghĩa là Instrument panel center finish panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Instrument panel center finish panel nghĩa là Tấm ốp bên ngoài bảng tableau..

Đây là cách dùng Instrument panel center finish panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Instrument panel center finish panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp bên ngoài bảng tableau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Instrument panel center finish panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Instrument panel center finish panel / Tấm ốp bên ngoài bảng tableau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   端洗脚水 là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Instrument panel center finish panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Instrument panel center finish panel.

Back to top button