Intake variable valve timing oil control solenoid

Rate this post

Intake variable valve timing oil control solenoid là gì?

Intake variable valve timing oil control solenoid có nghĩa là Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp

Intake variable valve timing oil control solenoid có nghĩa là Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp Tiếng Anh là gì?

Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp Tiếng Anh có nghĩa là Intake variable valve timing oil control solenoid.

Ý nghĩa – Giải thích

Intake variable valve timing oil control solenoid nghĩa là Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp..

Đây là cách dùng Intake variable valve timing oil control solenoid. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Intake variable valve timing oil control solenoid là gì? (hay giải thích Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intake variable valve timing oil control solenoid là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intake variable valve timing oil control solenoid / Van điện từ điều khiển góc mở xú páp nạp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   泡立て器 あわだてき) tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intake variable valve timing oil control solenoid mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intake variable valve timing oil control solenoid.

Check Also
Close
Back to top button