Intermediate shaft repair

Rate this post

Intermediate shaft repair là gì?

Intermediate shaft repair có nghĩa là Sửa chữa trục trung gian

Intermediate shaft repair có nghĩa là Sửa chữa trục trung gian.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Sửa chữa trục trung gian Tiếng Anh là gì?

Sửa chữa trục trung gian Tiếng Anh có nghĩa là Intermediate shaft repair.

Ý nghĩa – Giải thích

Intermediate shaft repair nghĩa là Sửa chữa trục trung gian..

Đây là cách dùng Intermediate shaft repair. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Intermediate shaft repair là gì? (hay giải thích Sửa chữa trục trung gian. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intermediate shaft repair là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intermediate shaft repair / Sửa chữa trục trung gian.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intermediate shaft repair mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intermediate shaft repair .

Read More:   Satisfactory
Check Also
Close
Back to top button