Intermodal

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Intermodal là gì?

Intermodal có nghĩa là Vận tải kết hợp

Intermodal có nghĩa là Vận tải kết hợp
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Vận tải kết hợp Tiếng Anh là gì?

Vận tải kết hợp Tiếng Anh có nghĩa là Intermodal.

Ý nghĩa – Giải thích

Intermodal nghĩa là Vận tải kết hợp.

Đây là cách dùng Intermodal. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Intermodal là gì? (hay giải thích Vận tải kết hợp nghĩa là gì?) . Định nghĩa Intermodal là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Intermodal / Vận tải kết hợp. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Intermodal mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Intermodal .

Read More:   せ つ り つ tiếng nhật là gì?
Check Also
Close
Back to top button