Introduction meeting

Rate this post

Introduction meeting là gì?

Introduction meeting có nghĩa là Buổi họp giới thiệu

Introduction meeting có nghĩa là Buổi họp giới thiệu
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Buổi họp giới thiệu Tiếng Anh là gì?

Buổi họp giới thiệu Tiếng Anh có nghĩa là Introduction meeting.

Ý nghĩa – Giải thích

Introduction meeting nghĩa là Buổi họp giới thiệu.

Đây là cách dùng Introduction meeting. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Introduction meeting là gì? (hay giải thích Buổi họp giới thiệu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Introduction meeting là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Introduction meeting / Buổi họp giới thiệu. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Introduction meeting mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Introduction meeting .

Read More:   hoe
Check Also
Close
Back to top button