investment lisence

Rate this post

investment lisence là gì?

investment lisence có nghĩa là giấy phép đầu tư

investment lisence có nghĩa là giấy phép đầu tư
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

giấy phép đầu tư Tiếng Anh là gì?

giấy phép đầu tư Tiếng Anh có nghĩa là investment lisence.

Ý nghĩa – Giải thích

investment lisence nghĩa là giấy phép đầu tư.

Đây là cách dùng investment lisence. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng investment lisence là gì? (hay giải thích giấy phép đầu tư nghĩa là gì?) . Định nghĩa investment lisence là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng investment lisence / giấy phép đầu tư. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề investment lisence mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về investment lisence .

Read More:   自喷 tiếng trung là gì?
Back to top button