Iris

Rate this post

Iris là gì?

Iris có nghĩa là Hoa diên vĩ

Iris có nghĩa là Hoa diên vĩ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

Hoa diên vĩ Tiếng Anh là gì?

Hoa diên vĩ Tiếng Anh có nghĩa là Iris.

Ý nghĩa – Giải thích

Iris nghĩa là Hoa diên vĩ.

Đây là cách dùng Iris. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa Iris là gì? (hay giải thích Hoa diên vĩ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Iris là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Iris / Hoa diên vĩ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Iris mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Iris .

Read More:   Ubiquity/prevalence
Check Also
Close
Back to top button