Jet adjuster

Rate this post

Jet adjuster là gì?

Jet adjuster có nghĩa là Vít điều chỉnh gíclơ

Jet adjuster có nghĩa là Vít điều chỉnh gíclơ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vít điều chỉnh gíclơ Tiếng Anh là gì?

Vít điều chỉnh gíclơ Tiếng Anh có nghĩa là Jet adjuster.

Ý nghĩa – Giải thích

Jet adjuster nghĩa là Vít điều chỉnh gíclơ..

Đây là cách dùng Jet adjuster. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Jet adjuster là gì? (hay giải thích Vít điều chỉnh gíclơ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Jet adjuster là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Jet adjuster / Vít điều chỉnh gíclơ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Jet adjuster mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Jet adjuster .

Read More:   Disinfection
Back to top button