keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì?

Rate this post

keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì?

keep the wolf from the door Tiếng Anh có nghĩa là để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất

keep the wolf from the door Tiếng Anh có nghĩa là để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất Tiếng Anh là gì?

để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất Tiếng Anh có nghĩa là keep the wolf from the door Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

keep the wolf from the door Tiếng Anh nghĩa là để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng keep the wolf from the door Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì? (hay giải thích để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng keep the wolf from the door Tiếng Anh / để duy trì bản thân ở mức cơ bản nhất. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Synthetic dyes

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về keep the wolf from the door Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button