keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì?

Rate this post

keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì?

keep the wolves at bay Tiếng Anh có nghĩa là chiến đấu chống lại một số loại rắc rối

keep the wolves at bay Tiếng Anh có nghĩa là chiến đấu chống lại một số loại rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

chiến đấu chống lại một số loại rắc rối Tiếng Anh là gì?

chiến đấu chống lại một số loại rắc rối Tiếng Anh có nghĩa là keep the wolves at bay Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

keep the wolves at bay Tiếng Anh nghĩa là chiến đấu chống lại một số loại rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng keep the wolves at bay Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì? (hay giải thích chiến đấu chống lại một số loại rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng keep the wolves at bay Tiếng Anh / chiến đấu chống lại một số loại rắc rối. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   鱼龙 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về keep the wolves at bay Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button