Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn

Rate this post

Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn là gì?

Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn có nghĩa là prestressing by stages

Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn có nghĩa là prestressing by stages
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

prestressing by stages Tiếng Anh là gì?

prestressing by stages Tiếng Anh có nghĩa là Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn.

Ý nghĩa – Giải thích

Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn nghĩa là prestressing by stages.

Đây là cách dùng Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn là gì? (hay giải thích prestressing by stages nghĩa là gì?) . Định nghĩa Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn / prestressing by stages. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Read More:   鹅黄色 tiếng trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Kéo căng cốt thép theo từng giai đoạn.

Check Also
Close
  • P/L
Back to top button