Keyless vehicle rear bumper antenna

Rate this post

Keyless vehicle rear bumper antenna là gì?

Keyless vehicle rear bumper antenna có nghĩa là Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa

Keyless vehicle rear bumper antenna có nghĩa là Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa Tiếng Anh là gì?

Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa Tiếng Anh có nghĩa là Keyless vehicle rear bumper antenna.

Ý nghĩa – Giải thích

Keyless vehicle rear bumper antenna nghĩa là Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa..

Đây là cách dùng Keyless vehicle rear bumper antenna. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Keyless vehicle rear bumper antenna là gì? (hay giải thích Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Keyless vehicle rear bumper antenna là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Keyless vehicle rear bumper antenna / Ăng ten trên ba-đờ-xốc phía sau xe không chìa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   功能 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Keyless vehicle rear bumper antenna mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Keyless vehicle rear bumper antenna.

Check Also
Close
Back to top button