Labour cost

Rate this post

Labour cost là gì?

Labour cost có nghĩa là (n) Chi phí lao động

Labour cost có nghĩa là (n) Chi phí lao động
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Chi phí lao động Tiếng Anh là gì?

(n) Chi phí lao động Tiếng Anh có nghĩa là Labour cost.

Ý nghĩa – Giải thích

Labour cost nghĩa là (n) Chi phí lao động.

Đây là cách dùng Labour cost. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Labour cost là gì? (hay giải thích (n) Chi phí lao động nghĩa là gì?) . Định nghĩa Labour cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Labour cost / (n) Chi phí lao động. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Labour cost mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Labour cost .

Read More:   https://Website của chúng tôi/wu-yan-mao-tieng-trung-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button