Laminate timber

Rate this post

Laminate timber là gì?

Laminate timber có nghĩa là Gỗ ép

Laminate timber có nghĩa là Gỗ ép
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Gỗ ép Tiếng Anh là gì?

Gỗ ép Tiếng Anh có nghĩa là Laminate timber.

Ý nghĩa – Giải thích

Laminate timber nghĩa là Gỗ ép.

Đây là cách dùng Laminate timber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Laminate timber là gì? (hay giải thích Gỗ ép nghĩa là gì?) . Định nghĩa Laminate timber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Laminate timber / Gỗ ép. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Laminate timber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Laminate timber .

Read More:   Architrave, casing
Check Also
Close
Back to top button