Lean mixture

Rate this post

Lean mixture là gì?

Lean mixture có nghĩa là Hỗn hợp hòa khí nghèo

Lean mixture có nghĩa là Hỗn hợp hòa khí nghèo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hỗn hợp hòa khí nghèo Tiếng Anh là gì?

Hỗn hợp hòa khí nghèo Tiếng Anh có nghĩa là Lean mixture.

Ý nghĩa – Giải thích

Lean mixture nghĩa là Hỗn hợp hòa khí nghèo..

Đây là cách dùng Lean mixture. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lean mixture là gì? (hay giải thích Hỗn hợp hòa khí nghèo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lean mixture là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lean mixture / Hỗn hợp hòa khí nghèo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lean mixture mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lean mixture .

Read More:   Washing
Back to top button