Letter of credit

Rate this post

Letter of credit là gì?

Letter of credit có nghĩa là L/C ( Thư tín dụng)

Letter of credit có nghĩa là L/C ( Thư tín dụng)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

L/C ( Thư tín dụng) Tiếng Anh là gì?

L/C ( Thư tín dụng) Tiếng Anh có nghĩa là Letter of credit.

Ý nghĩa – Giải thích

Letter of credit nghĩa là L/C ( Thư tín dụng).

Đây là cách dùng Letter of credit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Letter of credit là gì? (hay giải thích L/C ( Thư tín dụng) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Letter of credit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Letter of credit / L/C ( Thư tín dụng). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Letter of credit mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Letter of credit .

Read More:   foaming
Back to top button