Lifter nose

Rate this post

Lifter nose là gì?

Lifter nose có nghĩa là (n) Mũi platin

Lifter nose có nghĩa là (n) Mũi platin
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Mũi platin Tiếng Anh là gì?

(n) Mũi platin Tiếng Anh có nghĩa là Lifter nose.

Ý nghĩa – Giải thích

Lifter nose nghĩa là (n) Mũi platin.

Đây là cách dùng Lifter nose. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Lifter nose là gì? (hay giải thích (n) Mũi platin nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lifter nose là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lifter nose / (n) Mũi platin. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lifter nose mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lifter nose .

Read More:   抽油井 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Visual
Back to top button