Liftgate moulding

Rate this post

Liftgate moulding là gì?

Liftgate moulding có nghĩa là Đường gân, gờ ở cửa sau

Liftgate moulding có nghĩa là Đường gân, gờ ở cửa sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đường gân, gờ ở cửa sau Tiếng Anh là gì?

Đường gân, gờ ở cửa sau Tiếng Anh có nghĩa là Liftgate moulding.

Ý nghĩa – Giải thích

Liftgate moulding nghĩa là Đường gân, gờ ở cửa sau..

Đây là cách dùng Liftgate moulding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Liftgate moulding là gì? (hay giải thích Đường gân, gờ ở cửa sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Liftgate moulding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Liftgate moulding / Đường gân, gờ ở cửa sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Liftgate moulding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Liftgate moulding .

Read More:   Combustion residue
Back to top button