Limit factor

Rate this post

Limit factor là gì?

Limit factor có nghĩa là (n) Yếu tổ tới hạn

Limit factor có nghĩa là (n) Yếu tổ tới hạn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Yếu tổ tới hạn Tiếng Anh là gì?

(n) Yếu tổ tới hạn Tiếng Anh có nghĩa là Limit factor.

Ý nghĩa – Giải thích

Limit factor nghĩa là (n) Yếu tổ tới hạn.

Đây là cách dùng Limit factor. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Limit factor là gì? (hay giải thích (n) Yếu tổ tới hạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Limit factor là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Limit factor / (n) Yếu tổ tới hạn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Limit factor mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Limit factor .

Read More:   Parallel
Check Also
Close
Back to top button