Live wire

Rate this post

Live wire là gì?

Live wire có nghĩa là Dây nóng

Live wire có nghĩa là Dây nóng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dây nóng Tiếng Anh là gì?

Dây nóng Tiếng Anh có nghĩa là Live wire.

Ý nghĩa – Giải thích

Live wire nghĩa là Dây nóng.

Đây là cách dùng Live wire. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Live wire là gì? (hay giải thích Dây nóng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Live wire là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Live wire / Dây nóng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Live wire mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Live wire .

Read More:   帐户 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button