Loaded silk

Rate this post

Loaded silk là gì?

Loaded silk có nghĩa là (n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng

Loaded silk có nghĩa là (n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng Tiếng Anh là gì?

(n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng Tiếng Anh có nghĩa là Loaded silk.

Ý nghĩa – Giải thích

Loaded silk nghĩa là (n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng.

Đây là cách dùng Loaded silk. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Loaded silk là gì? (hay giải thích (n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Loaded silk là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loaded silk / (n) Tơ đã qua xử lý tăng trọng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Loaded silk mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Loaded silk .

Read More:   Sort of card
Check Also
Close
Back to top button