Loading effect

Rate this post

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Loading effect là gì?

Loading effect có nghĩa là Hiệu ứng đặt tải

Loading effect có nghĩa là Hiệu ứng đặt tải
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật điện.

Hiệu ứng đặt tải Tiếng Anh là gì?

Hiệu ứng đặt tải Tiếng Anh có nghĩa là Loading effect.

Ý nghĩa – Giải thích

Loading effect nghĩa là Hiệu ứng đặt tải.

Đây là cách dùng Loading effect. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật điện Loading effect là gì? (hay giải thích Hiệu ứng đặt tải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Loading effect là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Loading effect / Hiệu ứng đặt tải. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Loading effect mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Loading effect .

Read More:   煤船 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
  • Whip
Back to top button