Longitudinal elevation

Rate this post

Longitudinal elevation là gì?

Longitudinal elevation có nghĩa là (n) Hình chiếu đứng

Longitudinal elevation có nghĩa là (n) Hình chiếu đứng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Hình chiếu đứng Tiếng Anh là gì?

(n) Hình chiếu đứng Tiếng Anh có nghĩa là Longitudinal elevation.

Ý nghĩa – Giải thích

Longitudinal elevation nghĩa là (n) Hình chiếu đứng.

Đây là cách dùng Longitudinal elevation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Longitudinal elevation là gì? (hay giải thích (n) Hình chiếu đứng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Longitudinal elevation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Longitudinal elevation / (n) Hình chiếu đứng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Longitudinal elevation mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Longitudinal elevation .

Read More:   Jet Lag là gì?
Check Also
Close
  • Blazer
Back to top button