Lower glove compartment

Rate this post

Lower glove compartment là gì?

Lower glove compartment có nghĩa là Ngăn dưới cốp tay

Lower glove compartment có nghĩa là Ngăn dưới cốp tay.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ngăn dưới cốp tay Tiếng Anh là gì?

Ngăn dưới cốp tay Tiếng Anh có nghĩa là Lower glove compartment.

Ý nghĩa – Giải thích

Lower glove compartment nghĩa là Ngăn dưới cốp tay..

Đây là cách dùng Lower glove compartment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lower glove compartment là gì? (hay giải thích Ngăn dưới cốp tay. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lower glove compartment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lower glove compartment / Ngăn dưới cốp tay.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lower glove compartment mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lower glove compartment .

Read More:   Durable
Check Also
Close
Back to top button