Lubrication point

Rate this post

Lubrication point là gì?

Lubrication point có nghĩa là Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn

Lubrication point có nghĩa là Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn Tiếng Anh là gì?

Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn Tiếng Anh có nghĩa là Lubrication point.

Ý nghĩa – Giải thích

Lubrication point nghĩa là Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn..

Đây là cách dùng Lubrication point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Lubrication point là gì? (hay giải thích Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Lubrication point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Lubrication point / Chỗ bôi trơn, điểm bôi trơn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Lubrication point mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Lubrication point .

Read More:   尿道出血 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button